Kościół pw. Świętego Pawła od Krzyża
Parafia i Kościół Św. Pawła od Krzyża
43-460 Wisła, Nowa Osada
ul. Zielona 4
tel. (33) 855 23 65
Zobacz mapę położenia kościoła

Modlitwa za wstawiennictwem Świętego Pawła od Krzyża

O chwalebny Święty Pawle od Krzyża, przez Boga zostałeś wybrany, aby zaświadczyć wobec całej ludzkości o gorzkich cierpieniach Jego Jednorodzonego Syna i aby po całym świecie rozgłaszać nabożeństwo Męki Jezusa.

Przez Twoja naukę i święty przykład, Jezus nawrócił tysiące grzeszników, gdyż przyniosłeś ich do stóp Krzyża, aby żałowali za swoje przewiny i w ten sposób otrzymałeś dla nich Jego nieskończone miłosierdzie i odpuszczenie grzechów! Chwała niech będzie Jezusowi za Jego niewypowiedzianą łaskę, która tak często objawiała się w Twoim życiu i za tyle cudów które On zdziałał przez Ciebie dla nawrócenia dusz!

O błogosławiony Święty Pawle od Krzyża, zwracam się teraz do Ciebie abyś ze swojego miejsca, obok Jezusa i Maryi w Niebie, spojrzał miłosiernie na moją biedna duszę i usłyszał moje modlitwy, i abyś razem ze swoją miłością pokornie przedstawił je Jezusowi (wymień prośbę).

Proszę, wybłagaj także dla mnie wielką miłość do cierpienia Jezusa tak, abym przez częstą medytację Jego Męki mogło ponieść mój własny krzyż i ze świętym poddaniem się zaakceptować cierpienia, które Bóg dopuszcza w moim życiu. Pomóż mi w cierpieć i poświęcać się w łączności z Jezusem dla nawrócenia mojej nędznej duszy, dusz drogich mojemu sercu i wszystkich ludzi. Pomóż mi kochać Jezusa i Maryję całym moim sercem, oręduj za mną, abym przez łaskę Boga, umarł w łasce uświęcającej i dostąpił wiecznej niebiańskiej radości z obcowania w błogosławionej Obecności Jezusa i Maryi.

(Jedno Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu)

Proszę o to w Imię Jezusa Chrystusa Pana Naszego, Amen +


Panie, poślij mnie, bym głosił Ewangelię całemu stworzeniu. Chcę pełnić Twoją wolę, którą jest uświęcenie. Uczyń mnie heroldem Twego miłosierdzia.

Módlmy się o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, o powołanie do naszego Zgromadzenia Zakonnego Pasjonistów, o powołania z naszej parafii, aby nie zabrakło szafarzy Eucharystii i nauczycieli Słowa Bożego oraz Miłości Chrystusa Ukrzyżowanego.

Módlmy się również za tych, którzy odpowiedzieli na głos Bożego wezwania (kleryków, braci zakonnych, kapłanów, siostry zakonne) aby wytrwale realizowali i rozwijali swoje powołanie i byli dobrymi narzędziami w rękach Boga.

Dodatkowe informacje na temat Pasjonistów można znaleźć

na stronie: www.passio.info.pl  

na Facebooku: www.facebook.com/pasjonisci 

na Twitterze: https://twitter.com/pasjonisci_cp

Godziny mszy świętych
Niedziele i święta:
Nasz kościół: 900, 1030, 1900
Kaplica św. Jadwigi Śląskiej na terenie Rezydencji Prezydenta RP: 1200

w tygodniu:
Nasz kościół: Czas letni: 900, 1900 Czas zimowy: 900, 1630
Odwiedzający naszą stronę
265251
Liturgia dnia